Astronomsko društvo "Leo Brenner"

Astronomical Society - Società astronomica - Astronomische Gesellschaft "Leo Brenner"

Natjecanja

Razine i kategorije natjecanja
Natjecanje iz astronomije ima tri razine: školska, županijska i državna. Na školskoj, županijskoj i državnoj razini sudjeluju učenici u osam kategorija: 5., 6., 7. i 8. razreda osnovnih škola i 1., 2., 3. i 4. razreda srednjih škola.

Školska razina natjecanja
Školska razina natjecanja obvezna je za sve učenike sudionike natjecanja. Provedbu školske razine natjecanja organiziraju školska povjerenstva u skladu s uputama Državnog povjerenstva za Natjecanje iz astronomije. Školsko natjecanje sastoji se od pisane provjere znanja u trajanju dva školska sata. Na temelju rezultata školskih natjecanja županijska povjerenstva pozivaju učenike na županijsku razinu natjecanja.

Županijska razina natjecanja
Županijska natjecanja organiziraju županijska povjerenstva za provedbu i organizaciju županijskih natjecanja iz astronomije. Natjecanje na županijskoj razini sastoji se od pisane provjere znanja (testa) i izlaganja praktičnih/ istraživačkih radova. Učenici pišu test najdulje dva školska sata. Županijska povjerenstva prikupljaju rješenja testova sa školske razine te na temelju potpisanih lista poretka formiraju listu pozvanih učenika na županijsko natjecanje. Učenik koji prezentira rad bez postera ne može pristupiti višoj razini. Izlaganje praktičnog/ istraživačkog rada na županijskom natjecanju se ne boduje. Županijsko povjerenstvo postavlja pitanja u vezi teme praktičnog/istraživačkog rada i savjetuje poboljšanja usmene prezentacije. Učenici imaju pravo uputiti pisanu žalbu s konkretnim primjedbama u roku od sat vremena nakon objave privremene ljestvice poretka. Županijsko povjerenstvo je dužno razmotriti sve žalbe učenika. Nakon žalbenog roka županijsko povjerenstvo objavljuje listu poretka na temelju testova znanja najkasnije 24 sata nakon županijskog natjecanja. U slučaju loših rezultata na testovima znanja županijsko povjerenstvo šalje dva rada onih učenika koji imaju najbolje rezultate na testu znanja u svim skupinama i jedan najkvalitetniji/najoriginalniji praktični/ istraživački rad.

Državna razina natjecanja
Državno natjecanje sastoji se od obrane praktičnog/istraživačkog rada pred tri člana Državnoga povjerenstva od kojih je barem jedan recenzent rada. Državno povjerenstvo odabire učenike za Državno natjecanje vodeći se pritom ukupnim listama poretka testova znanja i recenzija praktičnih/istraživačkih radova u omjeru 50%/50%, a formiranim na temelju svih županijskih lista poretka. Na Državnom natjecanju mogu sudjelovati samo učenici na temelju poziva Državnog povjerenstva za provedbu Državnog natjecanja iz astronomije. Državno povjerenstvo će recenzije praktičnih/istraživačkih radova elektroničkim putem poslati svakom mentoru. Mentor ima pravo uputiti žalbu predsjedniku Državnog povjerenstva tijekom tri dana od primanja recenzije. Sve preinake recenzija praktičnih/istraživačkih radova potvrđuje isključivo predsjednik Državnog povjerenstva. Prilikom izlaganja učenik mora izvjesiti poster. Računalna prezentacija (do 15 slajdova) je dozvoljena. Učenik usmeno izlaže radnju do 15 minuta i treba obuhvatiti sve ključne momente rada koji su konkretni i argumentirani. Važno je da učenik svojim riječima odgovori na postavljena pitanja i da koristi znanja primjerena dobi i obrazovanju. Ukupni uspjeh na Državnom natjecanju sastoji se od zbroja bodova: 25% bodova sa županijskog testa, 35% recenzija praktičnog/istraživačkog rada, 35% usmenog izlaganja i razgovora s povjerenstvom i 5% sadržaj i izgled postera (ukupno 100 bodova). Svi natjecatelji će izlagati svoje postere u dvorani škole ili nekom drugom prikladnom prostoru u predviđenom terminu i moći će prezentirati svoje radove zainteresiranim učenicima, mentorima i članovima povjerenstva. Najbolji praktični/ istraživački rad (zbroj bodova dobivenih na recenziji, izlaganju i posteru) iz svake kategorije bit će prezentiran na svečanosti zatvaranja Državnog natjecanja. Prezentacija treba pokazati ključne i zanimljive momente same izrade rada popraćene fotografijama, zatim probleme s kojima su se učenici sretali i kako su ih rješavali. Po završetku Natjecanja Državno povjerenstvo će organizirati sastanak s mentorima i učenicima u svrhu unaprjeđivanja kvalitete i sustava budućih natjecanja.

Pisana provjera znanja (test)
Pisana provjera znanja (test) za školska i županijska natjecanja (ukupno 50 bodova) sastoji se od: 10 pitanja od koje se svako boduje po 2 boda (ukupno 20 bodova) i 4 zadatka (ukupno 30 bodova). Sadržaj koji se provjerava u pisanoj provjeri znanja (testu) mora biti usklađen sa kurikulumom (programom) prirodoslovnih predmeta, matematike i astronomije napose za određeni uzrast (razred). Mentori trebaju posvetiti pažnju razini obrade sadržaja jer se ista tema može obraditi na nekoliko razina i u nekoliko razreda. Testovi će biti priređeni prema natjecateljskim kategorijama za svaki razred osnovne i srednje škole posebno. Pisane zadatke za školsku i županijsku razinu natjecanja sastavlja državno povjerenstvo, a objavljuje ih nakon državnog natjecanja Agencija za odgoj i obrazovanje na svojim internetskim stranicama.

Upute za izradu praktičnog/ istraživačkog rada
Praktični/ istraživački rad učenici mogu izraditi samostalno ili u paru, što znači da najviše dva učenika u istoj kategoriji izrađuju jedan rad. Temu praktičnog/istraživačkog rada učenici odabiru u suradnji s mentorom. Zadaća mentora je usmjeravanje učenika na samostalnost prilikom izrade rada te poticanje pisanog izraza svojstvenog dobi učenika. Kod izlaganja radova na županijskom natjecanju obavezan je poster širine 60 do 80 cm i visine 80 do 100 cm koji se izrađuje prema pravilima izrade postera. Učenik koji prezentira rad bez postera ne može pristupiti višoj razini. U periodu do Državnog natjecanja rad se smije po potrebi dopunjavati. Učenici i mentori prijavljuju elektroničkim putem predsjedniku Državnog povjerenstva sažetak praktičnog/istraživačkog rada (na jednoj stranici). Praktični/istraživački rad ima naslovnicu, sadržaj, uvod, opis problema, cilj rada, mjerenja i metode obrade, analizu rezultata, zaključke, životopis učenika, priloge i popis literature. Naslovnica praktičnog/istraživačkog rada sadrži: naziv škole, puni naslov rada, ime i prezime učenika, razred, ime, prezime i mentora, adresu e-pošte mentora te mjesto i školsku godinu izrade rada. Državno će povjerenstvo dati povratnu informaciju o prihvaćenim praktičnim radovima. Učenici čiji su radovi odbijeni mogu poslati prijavu nove teme. Državno će povjerenstvo odgovoriti u roku od tjedan dana. Recenzije su povjerljive informacije za mentore i učenike te služe stručnoj pomoći u radu s učenicima.

Više informacija o natjecanjima možete pronaći na: http://astronomija.azoo.hr

Astronomsko društvo "Leo Brenner" © 2014 Frontier Theme