Astronomsko društvo "Leo Brenner"

Astronomical Society - Società astronomica - Astronomische Gesellschaft "Leo Brenner"

Uspješna 2. lošinjska ljetna škola astronomije

Od 04. do 08. kolovoza 2017. u Malom Lošinju se održavala 2. lošinjska ljetna škola astronomije u organizaciji našeg društva. Škola se održala u dvije grupe: mlađoj (5 do 8 godina) u kojoj je bilo 12 polaznika i starijoj (9 do 12 godina) u kojoj je bilo 6 polaznika, a školu je vodio predsjednik društva Dorian Božičević, mag. theol. Teorijski se dio održavao u dvorani crkve sv. Nikole dok se onaj praktični (astronomska motrenja) održavao na parkingu na novoj obali.

MLAĐA GRUPA

Ljetna škola za mlađu grupu u kojoj je bilo 12 polaznika je trajala tri dana, a polaznici su dobili bojanke Sunčevog sustava.

Prvog se dana u dvorani obradila i obojala prva polovina Sunčevog sustava (Sunce, Merkur, Venera, Zemlja, Mjesec, Mars i asteroidi) nakon čega se otišlo na promatranje Mjeseca.

Drugog dana se u dvorani obradio i obojao drugi dio Sunčevog sustava (Jupiter, Saturn Uran, Neptun, Pluton i komete) nakon čega se otišlo na promatranje Jupitera i Saturna.

Treći i završni dan, mlađa je grupa izrađivala model Sunčevog sustava, a po završetku radionice, podijeljene su pohvalnice svim polaznicima.

STARIJA GRUPA

Ljetna škola za stariju grupu u kojoj je bilo 6 polaznika je trajala tri dana, a polaznici su dobili radne bilježnice.

Prvog dana se u dvorani prošlo kroz Sunčev sustav, a drugog dana kroz poznavanje zviježđa i upoznavanje sa principom rada teleskopa.

Trećeg dana se u dvorani kratko objasnio sadržaj praktičnog zadatka vezanog za motrenje Mjeseca i otišlo se na obalu motriti Mjesec i rješavati zadatak.

Četvrtog i završnog dana ljetne škole za stariju grupu u dvorani se kratko objasnio sadržaj praktičnih zadataka vezanih za motrenje Jupitera i Saturna i otišlo se na obalu motriti Jupiter i Saturn i rješavati zadatke, a po završetku polaznicima su podijeljene pohvalnice za uspješno sudjelovanje na ljetnoj školi.

Sredstva za provedbu 2. lošinjske ljetne škole astronomije su osigurana putem javnih potreba u tehničkoj kulturi Primorsko-goranske županije pa je škola bila u potpunosti besplatna te zahvaljujemo Županiji.

Astronomsko društvo "Leo Brenner" © 2014 Frontier Theme